Een land waar iedereen wil wonen

0
2506

Er was eens een land waar iedereen wilde wonen. Waarom? Omdat het er mooi was en schoon. Omdat iedereen aardig was voor elkaar. Man tegen vrouw, jong tegen oud, wit tegen gekleurd, rijk tegen rijk. Want arme mensen bestonden namelijk niet. Niet dat iedereen een miljoen op de bank had, maar als je gezond en gelukkig bent, dan ben je een rijk mens.

Er was genoeg voedsel en drinken voor iedereen. Honger en dorst bestonden niet. Het klimaat werd niet beïnvloed door uitlaatgassen en andere uitstoot. De seizoenen waren uitgesproken aanwezig. De winter was zoals een winter hoort te zijn met knisperend ijs en zachte sneeuwvlokken. En de zomer was licht en vrolijk met zon in overvloed. Dit perfecte klimaat zorgde ervoor dat geen oogst nog ooit mislukte, de natuur was in balans.

De rivieren waren schoon, de mensen waren oplettend geen rotzooi in het water te gooien. Het afval werd keurig gescheiden en opgehaald en vervolgens gescheiden gehouden en niet op een grote hoop gegooid.
Het land had twee leiders: een man en een vrouw. Beiden hadden ze sterke punten die ervoor zorgden dat ze elkaar op een perfecte manier aanvulden. Mannen stonden niet boven vrouwen, vrouwen stonden niet onder mannen. Ze stonden naast elkaar: samen sterk.

De samenleving had behoefte aan een evenwicht in vrouwelijke en mannelijke energie. Het is immers bekend dat als je een gemengde leiding hebt, waarin man en vrouw evenveel te zeggen hebben, er betere prestaties worden geleverd. Dat mensen op een goede manier  worden gemotiveerd en geïnspireerd omdat er een fijne balans is tussen mannelijke en vrouwelijke inbreng.
De man en de vrouw haalden elkaars sterke punten naar boven en maakten er gebruik van.  De leiders waren daadkrachtig, doelgericht en hadden visie. Ze hadden een passie voor hun werk in het land en wisten dit op hun medewerkers en de mensen in de maatschappij, over te brengen. C’est le ton qui fait la musique was het motto. Het is de manier waarop je iets brengt die belangrijk is. Met respect, luisterend naar de ander en met oog voor hem of haar. Niemand was belangrijker dan de ander, iedereen had een stem. Een stem waar naar geluisterd werd.

Er was goed onderwijs voor iedereen die dat wilde. Kinderen werden liefdevol opgevangen in de samenleving zodat mannen én vrouwen zich konden ontplooien. Geen druk, geen negatieve energie, geen afbreken, geen onverzettelijke ego’s maar vrijheid, positieve energie, opbouwende woorden en gezond altruïsme.

In 1849 sprak Victor Hugo in zijn door oorlogen verscheurd werelddeel de legendarische woorden uit: “Eens zullen alle naties van dit continent, zonder hun kenmerkende eigenschappen of hun roemrijke eigenheid te verliezen, versmelten tot een hogere eenheid en zo de Europese broederschap vormen. Eens zullen uitwisselingen van ideeën de enige veldslagen zijn. Eens zullen kogels en bommen plaatsmaken voor stembiljetten.”

In het land waar iedereen wilde wonen, was er geen plaats voor conflict, laat staan voor oorlog. Natuurlijk waren er discussies, soms zelfs heel verhitte debatten, maar iedereen was eerlijk, keek elkaar recht in de ogen en respecteerde elkaars mening. Het streven was altijd om tot elkaar te komen. En dat je daarbij soms wat water bij de wijn moest doen, vond niemand erg.

Er was geen plek voor vooroordeel, racisme, homofobie, ongelijkheid, seksisme of welke vorm van onderdrukking dan ook. Mensen stonden open voor elkaar, wilden alles weten van elkaars cultuur. Kleur bestond niet, in hun ogen was iedereen gelijk en daarbij maakte het niet uit hoe je er aan het buitenkantje uit zag. Wat telde was wat je liet zien als mens. Hoe jij in het leven stond, je gedroeg naar anderen toe. In hoeverre je klaar stond voor een ander en deelde wanneer nodig. Je was samen met de persoon waar je van hield en niemand die je erop aan keek, als het iemand van de zelfde sekse was of een ander ras of misschien wel beide tegelijkertijd. Liefde kent geen verschil, het is een emotie die je voelt voor een ander, wat je compleet maakt.

Er was geen ruimte voor diefstal en corruptie want niemand vond het belangrijk om meer te hebben dan een ander. Hebzucht was niet meer dan een woord uit een oud woordenboek. Macht was iets dat je deelde. Natuurlijk, er was leiding, er waren regels maar die waren gezamenlijk opgesteld en niet opgelegd en niemand had problemen ernaar te leven.

Er was meer dan genoeg te koop in de winkels die ruim en licht waren. De werkomstandigheden waren perfect. Mensen betaalden een redelijke prijs voor producten, arbeiders kregen een goed salaris en kinderen mochten kind zijn. Van kinderarbeid had nog nooit iemand gehoord. Noch van mishandeling. Een flinke ruzie op zijn tijd was gezond, maar niemand die boos bleef en zeker niemand die er meer in zag dan een woordenwisseling waarin alle partijen konden zeggen wat ze op hun lever hadden.
Iedereen mocht zichzelf zijn ook al was dat ‘anders’ dan anderen. Niemand werd gepest , elk mens was waardevol.
In het land waar iedereen wilde wonen was niemand perfect of volmaakt. Maar gelukkig accepteerde men dat. Van zichzelf en van elkaar…

©Mariël van den Donk
(Gepubliceerd in FNV Vrouw Magazine, 2012)