Gerdi Verbeet laat een mooie politieke erfenis na…

0
5066

“Je milieu en financiën mogen geen belemmering zijn om je te kunnen ontwikkelen”

Gerdi Verbeet is een combinatie van een levensgenieter maar toch ook een heel serieus mens. ‘Ik wil van mijn leven wel iets maken’, aldus de voormalige Kamervoorzitter. ‘Ik doe niets wat ik niet de moeite waard vind. Mijn moeder zei altijd: “je moet aan het stuur zitten van je eigen leven”. En dus luister ik goed naar mijn eigen gevoel.’

Als ik aanbel bij het appartement van Gerdi Verbeet word ik nieuwsgierig door het onderraam bekeken door een guitig kinderhoofdje. Vandaag is de oppasdag van oma en dus bevind ik me even later in goed gezelschap van twee spontane meiden die af en toe gezellig komen keuvelen. Gerdi Verbeet is een apetrotse oma die overduidelijk geniet van haar oppasdag.

Sterke vrouwen
Gerdi wist van jongs af aan dat ze in de politiek wilde. ‘We hadden net televisie. In die tijd zag ik een aantal sterke vrouwen op televisie waar ik grote bewondering voor had. Vrouwen zoals Gerda Brautigam (een Nederlands journaliste en PVDA-politica, red.) Zij hield zich bezig met consumentenbeleid. Begin jaren zestig werd ze ook bekend door medewerking aan het radiospelletje:  “Het hangt aan de muur en het tikt”. Zij inspireerde mij, maar ik had geen flauw idee hoe je in de politiek komt. Mijn ouders waren beiden lid van de PVDA, maar niet actief.’

Verbeet ging net als haar ouders het onderwijs in. ‘Pas op latere leeftijd deed zich de kans voor de politiek in te gaan. Ik leerde Tineke Netelenbos kennen in een werkgroep onderwijs van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Zij vroeg me toen ze staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen werd, om haar politiek adviseur te worden. Ik had niet veel tijd nodig om een besluit te nemen. ’ Waar jeukten haar handen van om het aan te pakken? ‘Ik kom uit een traditioneel sociaaldemocratisch nest. Mijn ouders waren beiden werkzaam in het onderwijs. Ze hebben me altijd voorgehouden dat ik alles kon worden wat ik wilde, als ik maar hard genoeg werkte. Ze stimuleerden me om me te ontplooien, mijn talenten te gebruiken. Iedereen moet kunnen studeren;  je milieu en financiën mogen geen belemmering zijn om je te kunnen ontwikkelen. Ik vond het belangrijk dat iedereen de kans kreeg zijn of haar talenten te gebruiken. Het was in de tijd dat wiskunde onderwijs, dat erg gericht was op jongens, aantrekkelijker moest worden voor meisjes met de campagne Kies Exact.’

Wapenfeit
Op 19 september 2012 verliet Gerdi Verbeet de politiek, na zes jaar Kamervoorzitterschap. Waar is ze het meest trots op? ‘Ik wilde politiek toegankelijker maken voor het publiek zodat mensen het langer dan een kwartier konden volhouden om naar een debat te luisteren en het te begrijpen. Ik wilde dat burgers naar het parlement zouden kijken en denken, dat is van ons. Democratie is een groot goed. Maar politici kunnen het niet alleen, het is een coproductie met de burgers.’ Waar ze ook onverbiddelijk in was, was de eis om op de bal te spelen en niet op de man. ‘Ik vergeleek mijn rol wel eens met die van een scheidsrechter op het voetbalveld.’
Frustraties kende ze ook. ‘Er zijn momenten dat ik het gevoel had dat men in een debat onvoldoende helder naar boven kreeg, wat er speelde. Zoals bij het debat over de missie Uruzgan, waar de partijen intern tot op het bot verdeeld waren. Ik vond het verschrikkelijk, de politiek bewijst zichzelf hier geen dienst mee.’

Vrouwen aan de top
Er zijn nog steeds te weinig vrouwen in hoge posities en ook in de politiek mogen er zichtbaar meer vrouwen in de top meedraaien. Gerdi Verbeet:  ‘Ik was de tweede vrouwelijke Kamervoorzitter. Wat ik belangrijk vind in de Kamer is een mooie balans. Mannen en vrouwen zijn verschillend en dat is positief. Daardoor vul je elkaar goed aan. Ik denk dat het de besluitvorming ten goede komt als een groep zo veel mogelijk van elkaar verschilt en dat ook viert. Ik geloof in het principe: “Wisdom of the crowds”.  Jong, oud, nieuwkomer, autochtoon, stad, platteland, man, vrouw; een goede afspiegeling van de maatschappij bevordert de kwaliteit van de besluiten in de politiek. Het is natuurlijk vreemd dat we nog nooit een vrouwelijke Minister-president hebben gehad. Vrouwen zijn net zo hoog opgeleid als mannen. Ze moeten er zelf meer voor knokken en dat kost tijd. Ze moeten ook accepteren dat het feit dat zij een felbegeerde plek innemen af en toe bij de ander boosheid of verdriet oproept. Voor schaarse plekken moet je soms de ‘strijd’ aangaan en er  niet over piekeren of je wel of niet ‘aardig’ gevonden wordt.’ Ze peinst even: ‘Ik denk echt dat het anders was gelopen met het huidige regeringsakkoord als er een aantal vrouwen aan de onderhandelingstafel hadden gezeten.

Zelf realiseerde Gerdi Verbeet zich later pas, dat haar geëmancipeerde situatie thuis niet voor iedereen vanzelfsprekend was.  ‘Ik had altijd een fulltime werkende moeder die zich volstrekt gelijk voelde aan mijn vader. Zo ben ik ook opgevoed, dus ik vond het heel logisch dat vrouwen net zo goed carrière konden maken als mannen. Maar zo vanzelfsprekend bleek het niet. Het is natuurlijk ook zo dat vrouwelijke ambtenaren tot 1956 automatisch werden ontslagen na hun huwelijk. En in 1974 (!), mijn zoon was net geboren, zat ik bij een makelaar om het huurcontract voor ons huis te tekenen. Ik zat de hele ochtend op dat kantoor maar ik mocht niet tekenen, dat moest mijn man doen.’

Blijf jezelf ontwikkelen
Veel vrouwen zetten hun carrière ‘on hold’ als de kinderen komen. Verbeet: ‘Ik denk dat je jezelf altijd moet blijven ontwikkelen, dat ben je aan jezelf verplicht. Toen de kinderen klein waren, was ik ook bij ze thuis, maar ik studeerde. Persoonlijk ben ik een groot voorstander van jong kinderen krijgen. Ik was 22 toen ik mijn eerste kreeg. Ik zie het als een ‘sabbatical’ vooraf. Als opvoeder van jonge kinderen leer je jezelf pas goed kennen. Toen ik 30 was en de kinderen op de basisschool zaten, ging ik fulltime werken. Mijn moeder paste tussen de middag op en na school ving Monique, een oud-leerling van mij, ze op. In die tijd had je nog geen overblijf of naschoolse opvang. De beide grootouders vonden het heerlijk om de kleinkinderen bij zich te hebben. Net zoals ik nu met volle teugen geniet van mijn oppastijd met de kleinkinderen.’

Rol van de Vrouwenbond
Gerdi Verbeet ziet zeker nog een rol weggelegd voor de Vrouwenbond. ‘De Vrouwenbond is vooral een belangrijk adviseur in de combinatie van zorg en arbeid. Veel vrouwen kijken niet naar het langetermijneffect, het effect op hun pensioen, als ze stoppen met werken of fors terug gaan in uren. Stel dat je gaat scheiden of weduwe wordt. Dan val je enorm in inkomen terug als je het niet goed hebt geregeld. We moeten beter  uitleggen hoe belangrijk het is om aan je financiële toekomst te denken. Het aantal vrouwen in armoede is groot. Ik vind het essentieel dat daar meer aandacht voor komt. Een belangrijke reden waarom ik destijds lid ben geworden van de Vrouwenbond.

Kinderopvang en zorgverlof, nog twee belangrijke punten. Als je het niet goed regelt, komt het op de schouders van vrouwen terecht. Maar het moet ook voor mannen goed geregeld zijn dat ze zorgverlof kunnen opnemen. Gelukkig zie je dat steeds meer mannen bij hun  kinderen betrokken willen zijn en die tijd ook opeisen. Hans Wijers (voormalig politicus, D’66, red.) was de eerste die openlijk zei dat hij een vergadering niet bij kon wonen omdat zijn kind zijn verjaardag vierde. Hij heeft een hoop hobbels weggenomen voor andere mannen die konden zien dat een gerespecteerde, succesvolle man het vaderschap een belangrijk onderdeel van het leven vond. Dat heeft meer effect dan een wet.’

Is er nog leven na de Kamer
Op 19 september nam Gerdi Verbeet afscheid van de politiek. ‘In zit nu in een fase dat ik opnieuw keuzes moet maken. Net als iedereen heb ik sollicitatieplicht. Ik wil werk dat bij mij past en waar ik mijn ervaring in kwijt kan. Volg je hart, zei mijn moeder altijd. Ik ben gevraagd om voorzitter van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) te worden en dat is een uitdaging die ik graag aan ga.’
Hoe zit het met dromen en idealen? ‘Toen ik voorzitter werd van de Kamer, heb ik mijn huidige partner ontmoet. Ik vind het heerlijk tijd met hem door te brengen, elkaars dromen waar te maken en bijvoorbeeld te reizen.  Of een keer met  mijn kleinkinderen naar Parijs te gaan. Daar verheug ik me echt op. Het Kamervoorzitterschap was fantastisch maar ook behoorlijk uitputtend. Het is fijn om nu meer tijd en mogelijkheden te hebben voor de mensen  die mijn hart hebben.’

Er wordt wel eens gezegd dat vrouwen veel te bescheiden zijn over hun eigen kunnen. Gerdi Verbeet lacht: ‘Ik heb veel verschillende sollicitatiegesprekken gevoerd. Mannen zeggen dat ze ervaring hebben als ze iets een keer gedaan hebben, vrouwen zeggen dat ze het nog maar één keer hebben gedaan. Wat werkende moeders vaak vergeten is dat ervaring in het huishouden en als moeder ook telt. Je krijgt ontzettend veel coördinerende kwaliteiten en organisatievaardigheden als je een huishouden runt en voor je kinderen zorgt. Ze mogen zich er best bewuster van zijn wat een prestatie dat is en hoeveel planning erbij komt kijken. Modern leiderschap is dienend leiderschap en een optelsom van alle prestaties van je medewerkers. Zo is het ook in een gezin. Je zorgt dat je omstandigheden creëert waardoor je kinderen in harmonie opgroeien. Dat is knap, realiseer je dat!’

©Mariël van den Donk
(Gepubliceerd in FNV Vrouw Magazine, 2012)