Management

Ervaring met sturen en leiderschap

ACE Productions® biedt interim en programmamanagement op maat. Bij tijdelijke vacatures in het management van de eerste lijn of in de strategische stafdiensten van uw bedrijf vullen we deskundig de leemte tijdelijk in, tot de nieuwe manager gevonden is. We houden daarbij van uitdaging.

Bij een verandering in uw bedrijf gaan we graag met u het project of programmamanagement aan. We formuleren daarvoor samen met u (de opdrachtgever) een visie. We werken die samen met u en uw medewerkers uit in een definitief en gedragen plan. We blijven betrokken bij de uitvoering tot het als een zonnetje gaat.

ACE Productions® kan putten uit een uitgebreid netwerk van zelfstandige zzp-ers en deskundigen. In nauw overleg met de klant wordt bepaald wat er aan interne deskundigheid voorhanden is en welke externe deskundigheid moet worden aangetrokken in tijdelijke of vaste vorm. Onze aanwezigheid betekent dat we met name richten op empowerment voor u en uw medewerkers.

ACE Productions® biedt desgewenst uitgebluste leidinggevenden en/of jonge talenten uit uw bedrijf op maat coaching/inspiratie aan. We werken hierbij op een manier die direct productief is en daardoor het minste interfereert met uw productiedoelstellingen. Leren door te doen en te reflecteren op wat is gedaan. Vooruit kijken, plannen, uitvoeren, terugkijken, afstand nemen, inzoomen en scherp krijgen en dat alles op een wijze die leidt tot nieuwe zingeving, spelvreugde en persoonlijke ontwikkeling. In ieder mens binnen uw bedrijf zitten diepere krachten en onvermoede talenten die we graag voor u aanboren.

ACE Productions levert verstand van:

 • mensen
 • kwaliteit
 • competenties
 • performance
 • kennis
 • informatie
 • communicatie
 • technologie
 • tijd
 • organisatie
 • risico’s,
 • en geld

Uw partner in sturings- en veranderingsvraagstukken.