Disclaimers en voorwaarden

Disclaimer/copyright/leveringsvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden en wettelijke informatie
De gebruiker erkent dat de website van ACE Productions teksten, tekeningen, foto’s, beelden, data, databanken, software, merken, benamingen, handels- en domeinnamen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en ACE Productions of derden toebehoren.

ACE Productions staat u toe om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, te bekijken en te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ACE Productions de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan (tenzij noodzakelijk om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop aan derden te verlenen.

Copyright
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze website is met grote zorg samengesteld door ACE Productions. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdsverloop
ACE Productions is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/ of ontstane schade ten aanzien van de op deze site getoonde informatie. Aan gegevens uit deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
Niets van deze site mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.
Copyright ACE Productions, © 2008, alle rechten voorbehouden.

Leveringsvoorwaarden
Op het werk van Mariël zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Op de vertalingen zijn de leveringsvoorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers van toepassing. Zij is eveneens aangesloten bij FNV Zelfstandigen. Voor de leveringsvoorwaarden van Joost, klik hier.