Redigeren

Redigeren is het ‘ lopend maken van een tekst’. Je verwijdert de tik-, spel- en stijlfouten en verbetert grammaticale onjuistheden. Kromme zinnen maak je recht en je zorgt dat het geheel prettig leesbaar is. Soms is zelfs herschrijven nodig, maar dat doe je met respect voor de auteur en diens eigen ‘stempel’. Een goede redacteur zorgt dat de oorspronkelijke boodschap overeind blijft en de auteur zich qua toon en stijl nog steeds herkent in de tekst. In feite begint redigeren door je een beeld te vormen van de context van de boodschap die de auteur wil brengen.