Sterke vrouwen in de geschiedenis

0
4338

Hoezo zwakke geslacht? In de loop der tijd zijn er heel wat vrouwen geweest die zich staande hebben weten te houden, hebben overleefd, hebben overwonnen en geschiedenis hebben geschreven. In dit themanummer dat gaat over kracht, overwinnen en overleven, I will survive, belichten we graag een aantal van die sterke vrouwen.

Onze wereldgeschiedenis kent zo veel vrouwen van betekenis dat het maar moeilijk kiezen is. Wie echter zeker moet worden genoemd is Sappho. Er is helaas veel van haar werk verloren gegaan, maar Sappho (-570 BC) was een van de eerste (gepubliceerde) schrijfsters. Sterker nog, de grote Plato himself noemde Sappho een van de tien grote dichters.
Cleopatra, zij leefde van 69 -30 BC, kan natuurlijk niet onvermeld blijven. Zij probeerde Egypte te wapenen tegen de oprukkende Romeinen. Dit deed zij door zich politiek te verbinden met twee van de machtigste leiders van Rome: Marc Anthony en Julius Caesar.

Jeanne d’Arc  (1412-1431) hoort ongetwijfeld in het rijtje thuis. Hoewel ze een eenvoudig boerenmeisje was  uit Domremy, nam ze het voortouw in de slag tegen de Engelsen tijdens de Honderdjarige Oorlog. Haar missie was een verenigd Frankrijk met een door God aangestelde koning. Dit was haar volgens eigen zeggen opgedragen door stemmen van heiligen die haar vertelden het zwaard op te pakken en Frankrijk naar de vrijheid te leiden. Binnen een week had Jeanne samen met haar troepen de stad ontzet. Ze werd veroordeeld als heks tot de brandstapel op 30 mei 1431. In 1920, bijna 500 jaar later, werd Jeanne heilig verklaard door paus Benedictus XV.

Een van mijn favorieten is Harriet Beecher Stowe (1811-1896). Zij streed haar leven lang tegen de slavernij. Haar boek ‘De negerhut van oom Tom’ was een bestseller en hielp in de anti-slavernij campagne en de daarop volgende Amerikaanse burgeroorlog, zoals ook Lincoln zou opmerken.
Niemand kan om Queen Victoria (1819-1901) heen. Ze stond aan het hoofd van een van de grootste imperia ooit, gedurende het grootste deel van de negentiende eeuw.  Queen Victoria stond symbool voor een periode van preutsheid en strenge normen en waarden.

Natuurlijk moeten we het ook hebben over Florence Nightingale (1820-1910). Zij verzorgde gewonden in de Krimoorlog en veranderde de algehele perceptie ten aanzien van het verpleegvak. Een beroep dat in die tijd niet eens bestond.  Haar niet aflatende toewijding leidde tot een enorme verbetering van de behandeling van gewonde soldaten.
Marie Curie (1867-1934) was de eerste vrouw die een Nobelprijs won en ook nog eens in twee afzonderlijke categorieën. Haar eerste prijs was voor haar onderzoek naar Radio-activiteit (Natuurkunde, 1903) en haar tweede Nobelprijs was voor scheikunde (1911). Een paar jaar later hielp ze ook bij de ontwikkeling van de eerste Röntgenapparaten.

Eleanor Roosevelt (1884-1962) was zo veel meer dan de vrouw van. Ze speelde een belangrijke rol op het gebied van mensenrechten, een onderwerp dat ze haar leven lang zou steunen. Als hoofd van de commissie voor mensenrechten van de Verenigde Naties, hielp ze met het opstellen van de Amerikaanse declaratie van mensenrechten.
Winston Churchill zou hebben gezegd dat Wilhelmina (1880-1962) ‘de enige kerel’ van de Nederlandse regering in oorlogstijd was. Zeker is dat ze een imposante verschijning was. Ze was overtuigd van zichzelf en ze hield ook nog eens 58 jaar stand op de Nederlandse troon, begonnen als kind-koningin. Wilhelmina groeide bij het Nederlandse volk uit tot hét symbool van de bevrijding.

Rosa Parks (1913-2005) weigerde haar zitplaats in de bus af te staan aan een blanke en dat leidde uiteindelijk tot een van belangrijkste wetten op het gebied van burgerrechten in de Amerikaanse geschiedenis, namelijk het afschaffen van rassenscheiding. Naar aanleiding van haar vreedzame actie zette Martin Luther King de Montgomery-busboycot op touw. Dit zorgde ervoor dat het busbedrijf bijna failliet ging. De rechtszaak van Rosa was inmiddels bij het Amerikaanse Hooggerechtshof beland. Het stelde haar in het gelijk, en verklaarde de scheiding tussen blanken en zwarten ongrondwettig.

Margaret Thatcher (1925-), de Ijzeren dame, is zeker niet onomstreden. In 1975 werd ze tot schrik van vriend en vijand benoemd tot nieuwe leider van de Tories en bond ze de strijd aan met het linkse ‘gevaar’ in binnen- en buitenland. Op 4 mei 1979 wordt Thatcher de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië.  Ze stelt zich op als een strenge schooljuf die het volk vermanend toespreekt. Iets waar, volgens zeggen, het Britse volk onbewust behoefte aan heeft.  Veel  van haar electorale succes zou ze daaraan te danken hebben, zo wordt gespeculeerd.

Germaine Greer (1939-) is een van de belangrijkste voorvechtsters van het feminisme. Met name haar boek “De vrouw als Eunuch” was een manifest van betekenis voor de feministische beweging. Hierin neemt ze stelling tegen de man als heteroseksuele veroveraar. Maar ze nam ook stelling tegen de vrouw die zich laat overheersen. Ook kiest ze voor de emancipatie van de man, de bevrijding van zijn haast ‘mythische’ last van superioriteitsgevoel.

Het sterke geslacht
En zo  kunnen we nog wel even doorgaan. Want ook Hillary Clinton verdient een plekje in het rijtje opmerkelijk krachtige vrouwen, net als Lady Diana, misschien zelfs Oprah en J.K. Rowling. Allemaal schreven of schrijven ze geschiedenis en veranderden ze de manier waarop we tegen de wereld aankijken. En dat is al een prestatie op zich. Maar laten we vooral nooit meer spreken over het ‘zwakke’ geslacht want deze vrouwen bewijzen moeiteloos het tegendeel…

©Mariël van den Donk

(Gepubliceerd in FNV Vrouw Magazine, 2012)